valman-doo-vodovodna-armatura
valman-doo

Ogrlice sa navojnim priključkom

 

Ogrlica sa navojnim priključkom postavlja se za priključivanje kućne vodovodne mreže na magistralne vodovodne cevovode. Koristi se za montažu na PE/PVC cevi. Ogrlica sa navojnim priključkom i trakom primenjuje se za priključivanje kućne vodovodne mreže na magistralne vodovodne cevovo- de. Primenjiva je za montažu na LG, azbestno-cementne i čelične cevi. Ogrlica sa navojnim priključkom se sastoji od gornjeg dela kućišta na kome može biti narezan navoj (R3/4" ili R1" ili R1 1/2" ili R2") , donjeg dela kućišta, dihtunga kao i četiri vijka sa odgovarajućim podloškama i navrtkama.

Ogrlica sa navojem i trakom sastoji se gornjeg dela kućišta na kome je narezan jedan od navoja R3/4", R1", R5/4", R6/4", R2", pod sklopa trake, dihtunga i plastičnih podmetača . Pod sklop trake sastoji se iz gumenog trake čija je namena da ne se ne ošteti cev pri stezanju i radi boljeg prijanja uz cev. Traka ogrlice je nerđajućeg čelika. Dužina trake pravi se prema cevi (čelična, azbestno-cement- nu, LG) za odgovarajući nazivni prečnik. Po postavljanu kućišta i dihtunga na cev ubacuju se pod- metači sa pod sklopom trake i stežu se navrtkama. Plastični podmetači se pozicioniraju sami tako da zauzmu najbolji ugao pri stezanju. Zaptivanje između kućišta kućnog priključka i cevi ostvareno je pomoću dihtunga izrađenog gume koji naleže na cev.

Liveni delovi ogrlice su od nodularnog liva, plastificirani EWS zaštitom. Svi delovi otporni na koroziju. Zaptivanje između kućišta ogrlice i vodovodne mreže voda ostvareno je pomoću dihtunga izrađenog od EPDM gume. Na gornjem i donjem delu kućišta su dihtunzi tako da se pritezanjem vijaka gornje i donje kućište naleže na cev preko dihtunga.

Može se montirati alat za bušenje cevi kada instalacija nije pod pritiskom. Posle bušenja na navoj ogrlice montira se odgovarajući fiting koji je dalje povezan sa kućnom instalacijom do potrošača. Jednostavna i brza ugradnja zbog fleksibilnog pojasa ili sistema polovina ogrlice.

Opciono može se instalirati i havlinger koji omogućava montažu ogrlice na instalaciju pod pritiskom čime se štedi vreme i pitka voda.

Proizvod
Ogrlica sa navojnim priključkom za čelične livene i azbest cemetne cevi
Ogrlica sa navojnim priključkom za PE PVC cevi

KATALOG

valman-katalog

BROŠURE

valman valman

 

PRATITE NAS

Valman
valmandoo
@valmandoo

PREUZMITE OFFLINE KATALOG - ANDROID APLIKACIJA